Какво означва дълбока фисура?

Всички  дъвкателни зъби пробиват с оклузален дефект, наречен дълбоки фисури. Този дефект обаче не е сериозен и може да бъде компенсиран със следпробивната минерализация при благоприятни условия около зъба. Такива условия обаче рядко присъстват около пробиващия зъб. Те представляват недостатъчно изграден и минерализиран емайл в областта на дъвкателната повърхност на постоянните 6-ти зъби и могат да бъдат с различна форма като V-образни, колбообразни, с форма на обърнат конус или пикообразни. Тези места са плак-ретентивни и труднодостъпни за почистване.

pastedGraphic_1.png

 

Силант и силанизиране?

Силантът е течен смолест материал, който се втвърдява при различни специфични условия, а силанизирането е профилактично покритие на дълбоките фисури, ямки и бразди с този материал.

 

Какви са видовете силанти?

В зависимост от използваните материали силантите са цианоакрилати, полиуретани, поликарбоксилати и епоксиакрилати.

pastedGraphic_2.png

Каква е целта на силанизирането?

Целта е да се запълнят фисурите и да се предпазят от дейсвието на околната кариесогенна среда, която причинява ранното развитие на кариесите.

 

Защо трябва да се поставят силанти?

Първите постоянни дъвкателни детски зъби често са незабелязани от родителите. Те започват да пробиват около 6-та година на децата. Върху дъвкателната повърхност на кътниците, моларите, бързото структуриране на зъбната плака в дълбоките фисури и невъзможността за отстраняването й веднага след пробива, създават трайна кариесогенна ситуация. Предвид възрастта, в която пробиват зъбите, става ясно, че орално-хигиенните навици на децата са нестабилни, а четкането на зъбите – некачествено. Не на последно място е по-слабата минерализация на повъхносста на емайла при тези зъби. Необходимо е да се осигури следпробивната минерализация, което отнема десет години, но най-важните от тях са първите 2 години след пробива.

Този метод е една от изключително важните мерки за предотвратяване на фисурен кариес, който не може да бъде контолиран само с почистване и флуоризиране. Освен това са икономични, тъй като предпазят зъба от евентуални пломби в бъдещето. Предотвратяват и дискомфорта при оперативното лечение на зъби. Правени са изчислявания, че дори при неколкократно поставяне на силант, цената на силант за един зъб е 1.6 пъти по-малка от цената на една пломба.

Кои са показанията за използване на силанти?

 • Време за приложение

Приложението на силантите трябва да става през първата година след пробива на зъба. До 2 години след пробива ефективността на силантите е най-значима, тъй като това е оптималният период за следпробивната минерализация на емайла. Силантите могат да се поставят и по-късно, при по-големи деца, когато има висок риск от развитие на кариес, или когато по преценка на стоматолога се откриват ретентивни места на фисурите. Най-важен преод за приложение става непосредствено след появата на зъба в устата, още по време на пробива.

 • Зъби, които подлежат на силанизиране

На силанизиране подлежат временните молари и всички постоянни молари и премолари. От групата на постоянните молари най-склонния зъб към развитие на кариеса е първия долен молар, който има най-дълбока фисура, с най-много разклонения и ямки.

Освен тези препоръчителни показания, тази профлактична дейност е задължително за всички деца с:

 • Физически и умствени смущения
 • Неравностойно социално положение
 • Кариозни временни зъби
 • Дъвкателен кариес на един от постоянните молари, поради което трябва задължително да се силанизират първите молари
 • Един или повече кариеси на постоянните първи молари, поради което трябва да се силанизират вторите им молари.
 • Техника за изпълнение:

Етапи:

 1. Изолация

Сухата повърхност е важен критерий за ретенцията на силантите.

 1. Почистване

Професионалното почистване трябва да става със специален профилактичен набор от четки, гумички и пемза. Това се прави преди всичко за премахване на плаката и хранителните остатъци от емайловата повърхност.

 1. Киселинна обработка – Ецване

След почистването идва реда на ецването. Продължителността на ецването е около 20 секунди и се провежда с 35-37% фосфорна киселина

 1. Изплакване и подсушаване

Емайловата повърхност трябва да се изплакне с вода за 10-20 секунди и да се подсуши за още 10 секунди.

 1. Нанасяне на силант

Силантът се нанася бавно с апликатор, за да се даде възможност за проникването му във всички разклонения на фисури, ямки и бразди и да ги покрие.

pastedGraphic_3.png

Проследяване:

Зъбите след нанасянето на силанта трябва да се наблюдават на всеки 6 месеца. Ако са се появили дефекти, те трябва да се коригират. Повторното нанасяне за зъбите, които още с пробива са били защитени със силанти, ще бъде по-често. За първия постоянен молар поставянето на силант е на 6 годишна възраст, а за втория постоянен молар – на 11 год. Колкото по-рано се постави силантът, толкова повече ще бъде нужно повторното им нанасяне. Въпраки това, поставянето на силанти трябва да става максимално рано и по възможност още с пробива. В този период зъбите са най-податливи а кариес.

Огърлицата на лекарската и зъболекарската дейност започва с профилактиката, комулира в лечебната медицина и завършва с рехабилитацията. Предпазвайте зъбите на Вашите деца с профилактични процедури. Грантирано ще Ви носи усмивка!