Рентгенови снимки

Какво представляват рентгеновите снимки?

Радиацията винаги е съпътствала човешкото съществуване. Всеки от нас се ражда и живее в среда на природен радиационен фон. Източници на природната радиация са космическите лъчи, радиоактивните елемнти в почвата, строителните материали, въздух, храна, вода и дори нашето собствено тяло. Йонизиращата радиация представлява частици и електромагнитни вълни, които преминавайки през веществата ги йонизират. Това може […]

Прочети още