Радиацията винаги е съпътствала човешкото съществуване. Всеки от нас се ражда и живее в среда на природен радиационен фон. Източници на природната радиация са космическите лъчи, радиоактивните елемнти в почвата, строителните материали, въздух, храна, вода и дори нашето собствено тяло.

Йонизиращата радиация представлява частици и електромагнитни вълни, които преминавайки през веществата ги йонизират. Това може да доведе до увреждане на клетките в живата материя и да предизвиква вредни ефекти.

Рентгеновите лъчи са вид електромагнитно лъчение, като светлината, радиовълните, ултравиолетовите и инфрачервените вълни и др., но имат йонизиращо действие. Те не въздействат върху човешките сетива – не ги виждаме или чуваме, не предизвикват болка или затопляне.

Човекът е създал и изкуствени източници на радиация, които формират надфоново облъчване. Това са радиоактивни източници, рентгенови тръби, ядрени реактори, ускорители на заредени частици и др. Те се използват в медицината, индустрията, енергетиката, в научните изследвания и в бита.

Рентгенови снимки

Най-голям дял от надфоновото облъчване на човека се пада на използването на йонизиращата радиация в медицината и най-вече на ретгеновите изследвания.

За какво служат рентгеновите лъчи?

В стоматологията рентгеновите лъчи се използват за диагностика на заболявания и травми на зъбите и челюстите.

С помощта на рентгеновата снимка може да се определи:

 • Броя, размера и разположението на зъбите
 • Наличието на непоникнали или счупени зъби
 • Наличието и степента на зъбен кариес
 • Промени в костта при пародонтоза и остеомиелит
 • Други аномалии в зъбите и челюстните кости

Как се получава рентгеновият образ?

Рентгеновите лъчи се получават в рентгеновата тръба, която е част от всеки стоматологичен рентгенов апарат.

Прилигат се два метода за изобразяване:

 • Секторна рентгенография за зъбите (обикновена зъбна снимка)

По този начин се получава образ само на няколко зъба.

Рентгенови снимкиРентгенови снимки

 • Образна (панорамна) рентгенография на зъбите и челюстите.

Рентгенова снимка

Има ли риск от ренгеново изследване?

„Дозата прави отровата“ – Працелзиус

 • Йонизиращите лъчения предават на тъканите на човешкото тяло енергия. Енергията, предадена от лъчението на единица телесна маса, се нарича погълната доза или само доза.
 • Рискът от увреждания е по-голям при получаване на по-голяма погълната доза.
 • При рентгеновите изследвания в стоматологията се използват много малки дози рентгеново лъчение.
 • Засега няма доказателства, че тези малки дози могат да предизвикат вредни ефекти за здравето.
 • Да сравним дозата при зъбните снимки с дозата от някои други рентгенови изследвания, както и с дозата, която всеки човек получава за определен период от време от природния радиационен фон:

Рентгенова снимка

Малък или голям е този риск?

 • Всеки човек може да се разболее от рак, дори никога да не му е правено изследване с рентгенов апарат. Рентгеновите изследвания добавят много малко към този риск.
 • Изчислено е, че рентгеновите изследвания на зъбите и челюстите създават риск за фатално заболяване при един на милион изследвани пациенти.

Струва си да поемете съществуващия минимален риск, ако изследването ще помогне навреме и точно да се постави диагноза на заболяването.

Вашият стоматолог ще прецени дали е необходима рентгенова снимка и от какъв тип трябва да бъде тя.

Важно е да бъде предпазена щитовидната жлеза и това се постига с поставянето на защитно покритие.

При панорамна снимка трябва да бъдете облечени със защитна престилка и по този начин тялото ви ще бъде предпазено от облъчването.

Безопасно ли е рентгеновото изследване за моето дете?

Децата са два пъти по-чувствители към облъчването от възрастните.

 • Стоматологът трябва много внимателно да прецени дали наистина е необходимо да се направи зъбна снимка на детето.
 • Рискът от облъчване при зъбните снимки е много по-малък от опасността да не бъдат открити и лекувани навреме проблемите със зъбите на детето.
 • Щитовидната жлеза и половите органи на Вашето дете ще бъдат защитен със специални защитни покрития.

Ако съм бременна?

Зародишът и плодът са по-чувствителни към лъчението, затова всяко ненужно облъчване трябва да се избягва.

 • Вашият стоматолог ще прецени дали е необходима снимка или може да я отложи за след раждането.
 • При зъбните снимки се облъчва само малка област в главата, така че до коремната област достига минимално лъчение.
 • Ако изследването е наложително, предупредете рентгеновия лаборант, че сте бременна. Той ще постави защитна престилка, за да предпази бъдещото Ви дете от облъчване.

Предупредете лекаря, ако считате, че е възможно да сте бременна!

Рентгенова снимка - бременност

Какво не трябва да забравяме?

 • Пазете всички зъбни снимки, които са Ви направени.
 • Ако Вашия стоматолог Ви изпрати при друг специалист, носете със себе си направените във връзка със заболяването снимки.
 • Не забравяйте, че изследването се прави за уточняване на диагнозата на заболяването и е във Ваша полза.
 • Предупредете Вашия стоматолог, ако има вероятност да сте бременна.
 • Изисквайте необходимата защита (екраниране) на щитовидната жлеза и половите органи, особено при децата и бременните жени.
 • Ако придружавате Ваш близък, не стойте в рентгеновия кабинет по време на изследването, освен в случаите, когато трябва да му помагате. В този случай, поискайте защитна престилка.
 • Имате право да откажете рентгеновото изследване или трябва да потвърдите с подписа си, че сте информиран за рисковте и сте съгласен с изследването, но също трябва да знаете че отказът да се направи зъбна снимка (когато се налага) може да крие сериозни рискове за развитието на някои заболявания и поставянето на грешна диагноза. Ползата е, че това излседване ще прибавинова информация за подпомагане на лечениетоРентгенография се назначава след извършен клиничен преглед и стоматологът преценява дали е необходима, и какъв вид да бъде снимката.
 • За защита от радиационно лъчение можете да включите в менюто си, храни богати на антиоксиданти. Най-лесният начин да обогатите храната си с антиоксиданти е да включите плодове и зеленчуци с най-различни ярки цветове – червени, оранжеви, жълти, сини, зелени, виолетови.

Калкулатор за индивидуалния риск при различни исзледвания:

Рентгенови снимки

http://www.xrayrisk.com/calculator/calculator-normal-studies.php?del=1&did=132050

Главен източник: www.ncrrp.org

 

Д-р Мариам Фарзин